Otvaranje fajla

Da bi u programu radili sa nekim fajlom, morate ga prvo otvoriti.

Fajl se može otvoriti na tri načina:

Otvaranje fajlova pomoću dijaloškog okna

Nejčešći način traženja fajlova je pomoću dijaloškog okna.

Ako izaberete naredbu Fajl->Otvori, program GROMA prikaže dijaloško okno za izbor fajla.

Postupak kod otvaranja fajla:

  1. Izaberite željeni tip fajla iz spiskaFajlovi tipa. Ako importujete spisak mjerenja iz zapisnika (registratora), morate prvo namjestit tip registratora i format u u dijaloškom oknu Fajl->Namještanje->Zpisnik. Kako ste uradili namještanje bit će aktuelizovana i ponuda vrste spiska Fajlovi tipa.

  2. Izaberite odgovarajući disk i adresar iz spiska Gdje tražit.

  3. Ako postoji fajl koji želite da otvorite, pojavit će se njegov naziv u spisku. Označite ga kursorem pomoću miša ili tastature. Ako želite da otvorite više fajlova odjedanput, označite ih u spisku tipkom <Shift> i <Ctrl>.

  4. Pritisnite tipku (Otvorit). Ako fajl postoji, program GROMA će ga otvoriti i prikazat u oknu.

Otvaranje fajlova pomoću parametara kod spuštanja

Ukoliko napišete kod spuštanja programa GROMA iza naziva programa naziv jednog ili više fajlova podataka, program će ih poslije spuštanja pokušat automatski otvorit.

Otvaranje fajlova pomoću Eksplorera

Ako imate otvoren eksplorer i program GROMA, možete otvorit fajl podataka pretraživanjem njegovog naziva u spisku prikazanog u eksploreru na plohi glavnog okna programa GROMA. Kod prebacivanja podataka mjenjat će se lik kursora miša u zavisnosti od oblasti na kojoj upravo nalazi. Detalje možete naći u korisničkom priručniku za MS Windows.

Otvaranje fajla samo za čitanje

Ako radite u mrežnoj verziji, može se desiti da želite odjedanput otvorit jedan fajl sa zajedničkog diska (npr. sa servera) na više računara. Ovo se zna desiti ukoliko npr. radi više korisnika sa zajedničkim spiskom koordinata koji sadrži koordinate poligone mreže. Normalno je fajl otvoren za čitanje i zapis. U takvom slučaju je otvoren samo jednom zato što bi upisivanje u jedan fajl sa više stanica dovelo do njegovog oštečenja. Program će Vas na to upozorit i neće dozvoliti da otvorite fajl koji je več otvoren za čitanje i zapis.

Ako pak kod otvaranja fajla naredbom Fajl->Otvori označite izbor Samo čitanje, spisak će bit otvoren samo za čitanje. U tom režimu može ga otvoriti proizvoljan broj korisnika. Ukoliko pokušate tako otvoren fajl otvorit u normalnom režimu tj. za čitanje i zapis, program će vas upozorit da je fajl več otvoren i ponudi vam mogučnost otvaranja samo za čitanje.

U fajlu otvorenom samo za čitanje ne možete raditi nikakve promjene nego možete samo koristiti podatke koji se nalaze u njemu. Stavke iz takvog fajla možete prekopirati u drugi fajl za koji takvo ograničenje ne važi.

Fajl otvoren samo za čitanje možete koristiti i u slučaju kad sa njim radite sami ali nečete da u njemu ništa mjenjate. Time smanjujete rizik od oštečenja fajlova podataka.