Poglavlje 4. Fajlovi podataka

Program GROMA ulaže sve fajlove podataka u svom unutrašnjem formatu. Ako otvorite fajl u drugom formatu nego je spisak koordinata (.crd), spisak mjerenja (.mes), protokol (.pro), grafika (.pic) ili rasterovi podaci (.rnf), program prvo prevede u odgovarajući unutrašnji format sa pripadajučim imenom i standardním nastavkom pa ga tek onda otvori.

Projekti

Projekti su fajlovi koji definišu pojedinačne zadatke. Poslije formiranja projekta prikaže se okno u koje možete dodavati fajlove koji pripadaju odgovarajučem zadatku. Projekti takođe sadrže neke djelove konfiguracije (prriključenu tabelu kodova, isl.). Rad sa projektima je detaljnije opisan ovdje.