Uputa

U programu GROMA uvijek imate na raspolaganju upute koje se odnose na odgovarajući kontekst. Uputu može pozvati na tri načina:

Pored glavne upute, program prikazuje kod biranja u meniju kratki opis izabrane stavke.