Štampat

Omogućava štampanje spiskova koordinata ili nacrtat crtež na ploteru. Prije početka štampanja prvo morate da izaberete odgovarajuću izlaznu opremu.

Poslije ove naredbe se prikaže dijaloško okno čiji izgled se razlikuje u zavisnosti od tipa okna koje želite da odštampate.