Namještanje štampača

Prije štampanja (crtanja) prvo morate da namjestite izlaznu opremu. U programu se posebno namještaja oprema za tekstualnu opremu na kojoj će bit štampani zapisnici (obično štampači) a posebno za crteže (obično plotter).

Poslije ove naredbe se prikaže dijaloško okno za izbor obadvije opreme odakle je moguće namjestit i njihovu konfiguraciju (ukoliko to omogućavaju pripadajući drajveri).