CAD namještanje

Poslije ove naredbe se prikaže dijaloško okno koje služi za namještanje atributa prikaza tačaka kod spajanja sa nekim od CAD sistema (DesignCAD, IntelliCAD).

Okno sadrži spisak konfiguracija sa kojih se može birat jednostavnim pokazivanjem na odgovarajuću stavku. Ako hoćete da u spisak dodate dalje konfiguracije, popunite u dijaloškom oknu sve atribute za pojedinačne djelove tačke (tačka, predbroj, broj, visina, kod). Označite te stavke koje trebaju bit u crtežu kod prenosa tačke registrovane. Kod numeričkog podatka možete namjestit, takođe broj znakova, broj decimala kao i dalje izbore. Poslije davanja imena konfiguraciji stisnite tipke (Dodat) i konfiguracija će bit dodana u spisak.