Poglavlje 3. Upravljanje programom

Upravljanje programom

Programom se upravlja na isti način kao i kod večine aplikacionih programa za MS Windows, korisnici koji su navikli na takav rad ne bi smjeli da imaju većih problema.