Glavno okno programa

Poslije prvog spuštanja programa GROMA pokaže se glavno okno. U gornjem djelu okna se ukaže sa meni sa naredbama koje služe za upravljanje programom. Ovaj meni reaguje na tip okna sa podacima, koje je upravo aktivno, i prilagodi se ponuđenim naredbama. Poslije prvog spuštanja programa nije otvoreno nikakvo okno sa podacima tako da će meni sadržavati samo naredbe za otvaranje okana i računanje.