Dodavanje / skidanje fajlova

Fajlove je moguće dodavati na dva načina:

U oknu sa projektima je prikazana struktura stabla na kojoj su fajlovi poredani prema tipu. Proizvoljan fajl možete otvoriti kad na nazivu fajla dva puta pritisnete tipku na mišu. Okno s fajlom će se otvoriti na takvom mjestu i u takvoj veličini kakav je imao prije njegovog prethodnog zatvaranja.

Ako se fajl podataka koji je dodan u projekat nalazi u istom adresaru kao i sam projekat, u projekt će bit dodat pomoću samog naziva fajla bez potpunog upisivanja naziva. Cijeli projekat sa fajlom podataka poslije toga možete prebaciti u drugi adresar ili na drugi disk, a fajlovi podataka će se i dalje ispravno otvarati. Ukoliko se pak fajl koji se dodaje nalazi u drugom adresaru nego projekt, dodat će se pod punim imenom a ako se prebacivanje vrši poslije, neće bit moguće da se ponovo otvori iz projekta.

Ukoliko želite skinuti fajl iz projekta, izaberite njegov naziv u spisku i skinete ga naredbom Projekat->Skini fajl.