Ulaganje projekta

Novi projekat možete uložiti naredbom Fajl->Uloži ili Fajl->Uloži kao. Standardni nastavak projekta je .prj.

Pojedinačni fajlovi se u projekat ulažu relativno u odnosu na lokaciju fajla sa projektom. Ako je projekat pomaknut, zajedno sa pripadajućim fajlovima, na drugo mjesto i ako su pri tom sačuvani relativno smješteni fajlovi u odnosu na projekt, nije potrebno u projektu ništa mjenjati jer će bez problema raditi i na novom mjestu.

Napomena

Relativnu cestu možete koristiti samo u slučaju ako se fajlovi podataka nalaze u istom okruženju kao i fajl sa projektom (npr. sve na disku C:).