Poglavlje 28. Meni Projekt

Ovaj meni sadrži naredbe o radu sa projektima.

Dodaj fajl

Ovom naredbom možete da dodajete fajlove u aktivni projekt. Poslije poziva ove naredbe prikazat ce se dijaloško okno u kome ce bit prikazani nazivi svih otvorenih fajlova koji nisu obuhvaceni projektom. U njemu možete označit jedan ili više fajlova koji će se poslije pritiska na tipku (OK) dodat u projekat.

Spiskove koordinata kao i spiskove mjerenja možete u projekt dodat jednostavnim prebacivanjem koristeči miš.