Ispis spiska mjerenja u protokol

Ako želite da ispišete cijeli spisak mjerenja (ili jedan dio) u protokol postupite isto kao i kod zapisa spiska koordinata. Spisak mjerenja će u protokolu bit napisan u predefinisanom tekstualnom obliku: na početku fajla će bit navedeni podaci iz zaglavlja fajla (ime fajla, opis, mjerilo, itd.). Poslije ovog će bit spisak mjerenja. Stajališta su odvojena crticom, brojevi stajališta su označena zvjezdicom a orijentacije "pauzom".

Isto kao i kod zapisa spiskova koordinata, spisak mjerenja će bit formiran u lokalnom protokolu. U glavni protokol se ulaže na isti naćin kao i protokol iz računanja.