Poglavlje 14. Protokoli

Prilikom računanja program, osim rezultata formira i tekstualne protokole o računanju. Tu možete da nađete dosta korisnih informacija o toku računanja, dobijenim odstupanjima, isl. Ovi protokoli se mogu ulagat u fajlove ili štampat i da se predaju kao protokoli o računanjima.

Otvaranje protokola

Kod otvaranja protokola postupak je isti kao i kod otvaranja bilo kojeg drugog fajla podataka. Jedina razlika u odnosu na ostale je u tome što možete da otvorite samo jedan protokol.

Prije otvaranja protokola u diajloškom oknu Fajl->Namještanje->Okolina možete izabrati da li želite za editaciju koristit interni editor programa GROMA ili eksterní editor.

Interni editor

Interní editor ima izgled okna podataka kako je prikazano na glavnom oknu programa GROMA. Ovo okno možete da premještate, smanjujete, povečavate ili da ga smanjite na veličinu ikone.

Externi editor

Ako izaberete externi editor za editaciju protokola, poslije otvaranja protokola na površini glavnog okna programa će se prikazat samo ikona protokola. Sa njim možete najnormalnije radit, u njega ulagat protokole pomoću tipke na lajsni alata, pomicat ikonu, isl. Ako želite da editujete cjeli protokol, izaberite na ikoni obnavljanje okna (dvostrukim pritiskom na ikonu pomoću menija) i program GROMA će automatski spustit izabrani externi editor.

Napomena

Externí editor u datom momentu može bit spušten samo jednom. Poslije njegovog spuštanja se možete prebacit u program GROMA, ali ako pokušate da ga ponovno spustite, pojavit će Vam se upozorenje da morate prvo zatvorit editor iz prethodnog spuštanja.

Poslije otvaranja protokola će se pojaviti okno za editaciju, ili prazno, ako otvarate novi protokol, ili sa izlazima prthodnog računanja. Tekst možete editovat tipkama za editaciju, prebacivat ili kopirat blokove teksta u ostale aplikacije, itd.