Unošenje spiskova koordinata u protokol

Ako želite da unesete spisak koordinata (ili samo jedan njegov dio) u protokol, možete to uradit na jedan od sljedećih načina:

U obadva slučaja spisak koordinata će bit formiran u lokalnom protokolu. U glavni protokol se uloži na isti način kao i protokoli kod računanja.