Transformacija koordinata

Prije početka rada na digitalizaciji, nužno je definisat odnos između slike karte (plana) i stvarnosti, tj. odredit transformacioni ključ pomoću kojeg će koordinate digitalizovanih tačaka bit prevedene u ciljani koordinatni sistem.

Program koristi tzv. affinu transformaciju koordinata. Kod ove transformacije se koriste dva razna koeficijenta mjerila za smjer osa X i Y. Transformacija će, dakle dobro razumjet neravnomjernu deformaciju lista u podužnom i poprečnom smjeru. Transformacioni parametri su određivani na osnovu metode najmanjih kvadrata (pod uslovom minimalizacije računanja kvadrata koordinatnih popravki na identičnim tačkama).

Minimalan broj identičnih tačaka je, u odnosu na tip korištene transformacije, tri (transformacija ima pet parametara: dva za pomak, dva koeficijenta mjerila i rotacije).

Maksimalan broj identičkih tačaka je ograničen samo kapacitetom operativne memorije.