Poglavlje 16. Digitalizacija rasterovih podataka

Program GROMA omogućava dobijanje koordinata tačaka obradom rasterovih podataka. Fajlove sa rasterovim podacima možete dobiti pomoću skeniranih listova.

Savremena verzija programa omogućava obradu rasterovih podataka u formatu bitne mape (fajlovi .bmp, po potrebi .dib).

Očitavanje podataka rastera u program

Ako hoćete da obrađujete podatke rastera morate prvo otvorit okno sa odgovarajućim fajlom. Okno s rastrovim podacima se otvara na isti način kao bilo koje drugo okno podataka. U dijaloškom oknu za otvaranje fajlova morate izabrati stavku Bitne mape iz spiska Fajlovi tipa. Program će vam ponuditi sve fajlove sa nastavkom .bmp, koje nađe u aktuelnom adresaru.

Ako izaberete neki fajl, program prvo pokuša da u odgovarajućem adresaru nađe fajl istog imena ali sa nastavkom .rnf. Ovaj fajl sadrži informacije o rastrovim podacima (identične tačke, transformacioni ključ, itd.). Ako fajl .rnf nije našao formira novi. U ovaj fajl se automatski tokom zadavanja ulažu identične za transformaciju. U slučaju završetka i ponovnog spuštanja programa (npr. u slučaju njegove havarije) moguće je u digitalizaciji nastavit a da nije nužno ponovo određivati transformacioni ključ.

Transformacioni ključ se odnosi na pripadajući fajl a nikako na okno tako da možete otvoriti više okana odjedanput sa jednom bitnom mapom a kod svih će važit jedan transformacioni ključ (dovoljno je dakle da se odredi samo u jednom proizvoljnom oknu).

Isto kao i kod koordinatnih fajlova, možete da imate odjedanput više otvorenih fajlova sa rasterovim podacima. Program kod digitalizacije automatski koristi za svaki fajl pripadajući transformacioni ključ. Ako imate otvoreno dijaloško okno za određivanje transformacionog ključa (vidi dalje), program u njemu prikaže podatke u odnosu na okno na čijoj je površini upravo postavljen kursor miša. Ako kursorem pređete sa jednog okna na drugo okno sa rasterovim podacima, program momentalno prikaže identične tačke drugog fajla.