Zaštita programa

Program je zašticen protiv bespravnog korištenja tzv. hardwerovim ključem. Hardwerov ključ se pripaja na paraleni port računara, a program će tokom rada testirati njegovo prisustvo. Ukoliko ne nađe ključ automatski će Vam se pokrenuti demonstraciona verzija programa.

Hardwerov ključ je moguće koristiti u lokalnoj ili mrežnoj verziji. Lokalni ključ mora bit instaliran direktno na računar na kome je GROMA spuštena. Mrežni ključ je pripojen na tzv. licencnom serveru na koji se pojedinačne instalacije sistema GROMA spajaju.

Kljuc može bit prikljucen na bilo koji od portova LPT1 - LPT3. Ključ odgovara standardnom signalu štampača tako da ga možete spojit preko njega. Ako koristite više ključeva spojenih u kaskadu i ukoliko nastanu neke komplikacije (neki od programa ne radi), probajte da promjenite redosljed ključeva.Takođe možete ih raspodjelit na druge portove računara.

Napomena

Windows NT i Windows 2000 ne omugaćavaju aplikaciju direktnog pristupa na hardware tako da je u tom operacionom sistemu nužno instalirati drajver za hardwerov ključ. U Windows 95, 98 i ME nije nophodna ali može da dođe do konflikta prilikom štampanja. Kod instalacije sistema GROMA drajver se instalira automatski.

Napomena

Kod nekih modela štampača, koji koriste dvosmjernu komunikaciju, mmožete da dođete u situaciju da program GROMA ne nađe hardwerov ključ. U tom slučaju je nužno da instalirate drajvere za hardwerov ključ koje imate na našim stranicama http://www.groma.cz ili u našoj kancelariji.