Poglavlje 1. Uvod

Dobili ste u ruke program GROMA, namjenjen za geodetska računanja, jednostavnu grafiku i vođenja spiska koordinata sa potporom u Microsoft Windows.

Zahtjevi programa

  • Racunar: Program GROMA radi na bilo kakvom računaru tipa PC, na kojem je instaliran Microsoft Windows 95, 98, Windows NT 4.0, Windows 2000 nebo Windows XP.

  • Monitor: Preporučujemo Vam kvalitetan monitor sa višom rezolucijom. Minimalno preporučiva rezolucija je 800 x 600 tačaka, što praktično nude sve standardne VGA karte i sa standardnim monitorima. Kod rezolucije 1024 x 768 kao i kod viših bolje koristite osobenosti programa (mogučnost rada sa više okana odjedanput).

  • Miš: Za rad Vam preporučujemo miša koji ima tri tipke.