Poglavlje 25. Meni Računanja

Ovaj meni sadržava ponude svih računskih funkcija koje vam program GROMA nudi.

Sve računske funkcije možete da pozovete preko lajsne alata koje se nalaze u gornjem dijelu glavnog okna programa.

Sve računske funkcije su detaljno opisane u samostalnim poglavljima korisničkog priručnika.