Poglavlje 11. Računski zadaci

Polarna metoda

Polarna metoda

Dijalog Polarna metoda služi za manualno računanje koordinata tačaka snimljenih polarnom metodom.

Prije računanja mjerenih tačaka, prvo morate zadati koordinate stajališta i orijentisati osnovu horizontalnih pravaca.

Koordinate stajališta

Koordinate stajališta se mogu upisati ručno odnosno upisati samo broj tačke a ostaviti da se koordinate dopune automatski ili ih prebaciti iz spiska koordinata.

Orijentacija osnove

Postupak kod orientacije osnove pravaca je naveden u prethodnom poglavlju.

Detaljne tačke

Polarna metoda

Ukoliko imate orjentisanu osnovu horizontalnih pravaca, možete si pomoću rezervneOdređivana tačka prebaciti u drugi dio dijaloškog okna i početi računati snimljene tačke. Podatke u editaciona okna možete unosit ručno ili ih prebacivati iz spiska. Ukoliko je izabran aktivni spisak koordinata u njega će se automatski ulagat sračunate tačke . Ako nećete da ih ulažete, morate prije računanja ugasiti aktivni spisak (naredba Fajl->Aktivní spisak koordinata, stavka [Ništa]). Ako nemate namješten aktivni spisak koordinata (ili ako hočete da uložite tačku u drugi spisak, ili koristiti u drugom računskom oknu kao ulazni podatak), možete je prebacitii pomoću miša isto kako se prebacuju tačke iz spiska koordinata.

Ako želite da odjedanput sračunate koordinate više tačaka, te tačke označite u spisku mjerenja i prebacite cijeli označeni blok zajedno.

Napomena

Kod takvog načina računanja označeni blok ne smije zahvatiti i sljedeće stajalište zato što taj zadatak ne zna automatski uradit novu orijentaciju osnove. U slučaju da želite sračunati više stajališta odjedanput, koristite Skupnu polarnu metodu.

Ukoliko prebacujete podatke mišem, koordinate će se sračunati istog momenta po prebacivanju. Ako pak unosite podatke preko tastature morate stisnuti tipku (Računanje) (moguće je pritisnuti bilo kad tipku <Alt-V>).