DXF

Ovdje možete namjestit parametre za zapis grafickog fajla u fajl formata DXF. U fajl DXF ce bit upisani elementi koji ce zavisiti od namještenih parametara prikaza. Elementi koji su uloženi u iskljucenim lajerima (tj. element koji u aktivnom oknu nisu vidljivi), neće bit uloženi u DXF fajl.

Zaglavlje:

Ovom tipkom možete da uključite ulaganje zaglavlja u DXF fajl. U zaglavlje su uložene informacije o lajerima koje su za neke programe nebitne (npr. MicroStation, ako ne nade zaglavlje, sve elemente će smjestiti u lajer 1).

Zamjenit X i Y:

Ako je uključen ovaj izbor, program GROMA će kod eksporta da zamjeni X i Y (kod nekih sistema je to nevažno da bi bio ispravan položaj koordinatnih osa).

3D:

Ovom tipkom možete da ukljucite eksport tacaka sa tri koordinate koje vam trebaju prlikom obrade u trodimenzionalnom grafickom sistemu. Ako je ovaj izbor iskljucen, visina ce bit eksportovana kao tekstualni opis.

Redukovat:

Ako je uključen ovaj izbor, koordinate će se redukovat prilikom eksporta za redukciju namještenu u Fajl->Namještanje->Redukcija.

Koeficijent X/Y/Z:

Ovdje možete da namjestite koeficijente kojima će se kod ulaza pomnožiti odgovarajuče koordinate. U matematičkom koordinatnom sistemu sa kojim radi večina CAD programa, potrebno je za ispravno postavljanje koordinatnih osa, koeficijente za X i Y namjestit na vrijednost -1.

Visina teksta:

Ovdje morate namjestit traženu visinu teksta. Visina se unosi u stvarnoj veličini u metrima (npr. za prikaz znakova visokih 2mm u mjerilu 1:1000 ovdje morate namjestiti 2m).

Font za brojeve tačaka/ za visinu:

Ako želite da vam fajl DXF sadrži u tekstualnom elementu naziv fonta, ovdje ga možete zadat. Ukoliko ove ulazne redove ostavite prazne, stavka sa nazivom fonta neće bit sadržana u fajlu DXF.