Fajlovi sa mjerenjim podacima

Način na koji se ulažu spiskovi mjerenja je potpuno isti kao i kod spiskova sa koordinatama. Spisak je isto tako napravljen iz dva fajla - podataka (.mes) i indeksnog (.mex). Manipulacija sa ovim fajlovima je ista kao i kod koordinatnih fajlova.