Protokoli

Prilikom računanja možete otvoriti fajl sa protokolom. Ovdje se radi o editacionom tekstualnom oknu u koga program ulaže protokole iz računanja. Protokol može bit otvoren najviše jedan. Detaljan rad sa protokolima je objašnjen u samostalnom poglavlju.