Izrez

Sadržaj ograde je uvečan na cijelu plohu okna. Ako ograda još nije formirana možete da je po pozivu ove naredbe postavit. Namjestite kursor na jedan vrh gdje želite postavit ogradu, pritisnite lijevu tipku na mišu i držite je sve dok ne predete na drugi kraj. Na tom mjestu pustite tipku miša.