Indeksacija fajla

Program formira uz fajl podataka novi indeksni fajl. Pod normalnim okolnostima nije potrebno indeksni fajl formirat na ovaj način jer se program o njegovoj aktuelizaciji sam pobrine. Ovu naredbu koristite samo ako imate razlog da mislite kako informacije koje vidite na slici nisu saglasne sa stvarnim podacima u fajlu podataka.