Kompresija fajla

Program uradi kompresiju fajla podataka. Kod kompresije će iz fajla bit ispuštene sve izbrisane stavke a ostale stavke će bit sređene što izrazito može da utjeće na brzinu rada kao i kod sljedeće indeksacije. Početni fajl je uložen kao osnovni (koordinatni sa nastavkom .~cr, fajl sa mjerenim podacima sa nastavkom .~me).