Test komunikacije

Poslije namještanja parametara prenosa za digitalni planimetar možete testirati da li oprema šalje podatke u računar. Naredbom Namještanje->Test ulaza prikažete okno u kome se, poslije pritiska na tipku za očitavanje na planimetru, prikazuju primljeni podaci. Ako se poslije pritiska na tipku u modulu ništa ne prikaže, sigurno su pogrešno namješteni parametri prenosa ili je na planimetru isključeno slanje podataka na serijski port.

Napomena

Okno Test komunikacije je određeno samo za digitalne planimetre, ulaz sa digitajzera se neće u njemu pokazati.

Ako je večina namještanja u redu, poslije pritiska na tipku za očitavanje na digitalizacionoj opremi se pojave očitane grafičke koordinate u oknu modula (u malim oknima x' a y').