Poglavlje 44. Priključenje digitajzera

Priključenje digitajzera

Modul služi za priključenje opreme za digitalizaciju. On vam omogućava priključenje digitalnog planimetra (tip XPlan ili Tamaya), ili proizvoljnog digitajzera.

Priprema opreme za digitalizaciju

Oprema sa kojom modul treba komunicirat mora bit konfigurisana za korištenje.

Digitalni planimetar

Digitalni planimetar tipa XPlan ili Tamaya se priključi direktno preko serijskog kabla. Za ispravnu komunikaciju je potrebno uradit namještanje parametara prenosa. Za nekakvim novim drajverima ili softverima nema potrebe. Kod konfiguracije ostupajte po sljedečim tačkama:

 • Priključenje planimetra

  Planimetar se priključuje na serijski port računara serijskim kablom. Ako prenosni kabl ima drugaćiji džek nego slobodan port vašeg računara, koristite odgovarajuću redukciju.

 • Parametri prenosa (brzina prenosa, broj data bita, broj stopbita i parita) moraju bit isto namještena i u konfiguraciji modula za digitalizaciju i kod planimetra. U modulu za digitalizaciju, parametri prenosa se namještaju poslije pritiska tipke (Parametri) pored vrste opreme.

 • Namještanje parametara prenosa kod planimetra

  Način namještanja kod planimetra zavisi od proizvođača i tipa i trebao bi bit detaljno opisan dokumentaciji uz planimetar. Kod planimetra XPlan se parametri prenosa namještaju pomoću tipke <Shift> i <P/NP>.

 • Uključenje ulaza na serijski port

  Kod planimetra mora bit uključen ulaz na serijski port (Podaci se standardno prikažu samo na displeju).

 • Izbor očitanih veličina

  Na planimetru birate koje vrijednosti treba da budu očitane. Možete da birate između koordinata, površina, dužina, itd. Za ispravnu funkciju modula za digitalizaciju mora bit uključeno očitavanje koordinata.

Digitajzer

Za priključenje digitajzera trebate u sistemu MS Windows instalirat originalní drajver koji se dobije uz digitajzer (tzv. Wintab driver). Postupak instalacije drajvera bi trebao bit opisan u orginalnoj dokumentaciji digitajzera.