Zapisnik

U ovom dijaloškom oknu morate namjestit tip zapisnika koji koristite kao i dalje podatke.

Zapisnik:

 • Tip

  U zavisnosti od namještenog tipa zapisnika bit će urađena konverzija mjerenih podataka kod importa iz tekstualnog fajla. Prije importa, dakle treba da se namjeste odakle podaci dolaze.

 • Format

  Neki tipovi zapisnika omogućavaju registrovanje podataka u više različitih formata. Da bi program pravilno obradio podatke mora bit namješten korišteni format.

 • Ostavit redove u zaglavlju

  Neki formati sadrže zaglavlje koja ne mora imati uvijek isti broj redova. Stvarni broj redova zaglavlja u korištenom formatu mora bit namješten u tom ulaznom redu.

Mjereni podaci:

 • Tip dužina

  Ovdje treba namjestit, da li su dužine u fajlu odakle treba da budu importovani mjereni podaci, kose ili horizontalne. Ako format zapisnika omogućava automatsko prepoznavanje tip dužine taj izbor nije vam dostupan.

 • Uglovne jedinice

  U ovom dijelu namještate, u kakvim uglovnim jedinicama su registrovani podaci o uglovima u fajlovima podataka prenesenih iz instrumenta. Uglovne jedinice instrumenta ne moraju bit iste kao uglovne jedinice sa kojima radi sistem GROMA.

Koordinate:

 • Koeficijent X/Y/Z

  Ako su iz zapisnika importovane koordinate tačaka, program će odmah da ih pomnoži tim koeficijentom prilikom importa.

 • Zamjenit koordinate X i Y

  Kod importa program zamjeni koordinate X i Y.

Izbori:

 • Nulta Visina

  Ovaj izbor uključujete kad hoćete da poslije importa mjerenih podataka ostane visina, kod tačkaka u kojih je bila registrovana nulta visina cilja, visina cilja 0.00m. Ako nulta visina cilja treba da vam signalizira kako neka tačka nema visinu, isključite ovaj izbor i tačka će prilikom importa biti bez visine cilja a njena visina neće bit sračunata prilikom računanja.

 • Standardna visina cilja

  Ako želite da bi za visinu cilja bila, gdje visina cilja nije eksplicitno zavedena, korištena standardna vrijednost, ovdje zadajte tu veličinu visine cilja.

Kodiranje fajlova:

Ako koristite kod registracije kodova u instrumentu znakove sa akcentima u drugom kodiranju nego što je Windows 1250, izaberite nekakav tip koji bi sistem GROMA mogao prilikom importa spravno da prevede.