Teodolit

Ova naredba služi za definiciju teodolita, njegovih grešaka i tolerancija.

Naziv teodolita:

U ulaznom redu okna upišite naziv teodolita po kojom će se pojaviti u spisku teodolita. U spisku ne mogu bit dva teodolita sa istim imenom.

Srednja greška:

Ovdje zadajte procjenu srednje greške mjerenog pravca u jednom položaju durbina i procjenu srednje greške mjerene dužine.

Napomena

Apriorne srednje greške date od strane proizvođača instrumenta mogu utjecat na neke specijelne situacije međutim za uobičajena mjerenja su često previše optimistične, tako da je prije upisivanja potrebno uvjerit se u njihovu realnost.

Kolimaciona greška:

Ovdje namještate stvarnu vrijednost kolimacione greške teodolita i dozvoljeno odstupanje-toleranciju za njeno testiranje. Ako program prilikom obrade podataka naiđe na mjerenja u dva položaja odredit će iz njih veličinu kolimacione greške i njenu veličinu uporedit sa namještenom vrijednošču. Ako razlika između namještene i sračunate vrijednosti pređe veličinu koja je namještena kao Pogrešni, u protokolu će mjerenje bit označeno kao pogrešno i izravnanje neće bit urađeno. Ako razlika prelazi vrijednost namještenu kao Sumnjivo, izravnanje će bit urađeno ali će mjerenja u protokolu bit označena kao sumnjiva.

Program upoređuje razliku dobijenu između namještene i sračunate kolimacione greške sa dozvoljenim odstupanjima a nikako cijelu sračunatu grešku. Tako stvarna kolimaciona greška može imat proizvoljnu vrijednost i nije potrebno namještati tolerancije s obzirom na njenu veličinu.

Napomena

Namještena vrijednost kolimacione greške nije korištena za popravku mjerenja nego samo za testiranje tolerancija. Kod obrade zapisnika stvarna kolimaciona greška je odstranjena mjerenjem u I. i II. položaju durbina.

Greška indeksa:

Ovdje namještate stvarnu grešku indeksa teodolita i tolerancije za njeno testiranje. Ako program prilikom obrade podataka naiđe na mjerenja u dva položaja odredit će iz njih veličinu greške indeksa i njenu veličinu uporedit sa namještenom vrijednošču. Ako razlika između namještene i sračunate vrijednosti pređe veličinu koja je namještena kao Pogrešno, i u protokolu će mjerenje bit označeno kao pogrešno i izravnanja neće bit urađeno. Ako razlika prelazi vrijednost namještenu kao Sumnjivo, izravnanje će bit urađeno ali će mjerenja u protokolu bit označena kao sumnjiva.

Program upoređuje razliku dobijenu između namještene i sračunate greške indeksa teodolita sa dozvoljenim odstupanjima a nikako cijelu sračunatu grešku. Tako stvarna greška indeksa može imat proizvoljnu vrijednost i nije potrebno namještati tolerancije s obzirom na njenu veličinu.

Napomena

Namještena vrijednost greške indeksa je korištena samo kod grupne popravke greške indeksa. Kod računanja izravnatih mjerenja iz mjerenja u I. i II. položaju, korištena je samo za testiranje tolerancija, kod računanja izravnatog mjerenja stvarna greška indeksa je odstranjena korištenjem mjerenja u I. i II. položaju.