Poglavlje 17. Grafičko određivanje tačaka

Princip grafičkog određivanja tačaka

Ako je u nekom dijaloškom oknu pored ulaznog okna prikazana tipka sa strelicom, što znači da ta tačka može bit pokazana mišem u grafičkom oknu programa ili u sistemu MicroStation (ako je GROMA spuštena kao aplikacija u sistemu MicroStation - vidi Prilozi).