Digitalizacija

Za digitalizaciju detaljnih tačaka služi dijaloško okno koje se može pozvati naredbom Bitne mape->Digitalizacija.

Postupak kod vlastite digitalizacije je istovjetan kao i kod određivanja transformacionog ključa. Poslije pritiska na lijevu tipku miša na površini okna s bitnom mapom ili sa lupom u dijaloškom oknu će se pojaviti rezultati transformisanih koordinata.

Ako želite da uložite tačku morate zadati njen predbroj i broj. Ako ne zadate predbroj, program koristi implicitan predbroj namješten u Fajl->Namještanje->Redukcija. Ako je zadan broj tačke, program će ga automatski poslije očitavanja koordinata tačke uvečat za jedan.

Ako je namještan aktivan spisak koordinata, program će u njega da odmah uloži očitanu tačku. Ako ne želite da vam se tačke automatski ulažu, namjestite aktivan spisak koordinata na [Ništa].