Otvori fajl

Ovom naredbom možete otvorit fajl iz aktivnog projekta. Prvo označite fajl u oknu sa projektom.

Fajl možete da otvorite kad dva puta brzo kliknete na njegovo ime u oknu sa projektom.