Poglavlje 45. Ravan izravnanja

Ravan izravnanja

Modul služí za računanja ravni izravnanja metodom najmanjih kvadrata. Jednačina ravni je sračunata za uslove minimalnog zbira kvadrata udaljenosti pojedinačnih tačaka od ravni. Ovim uslovima se može još dodati uslov okomitosti ravni.

Zadavanje ravni

Ravan se zadaje pomoću prostornih koordinata tačaka. Tačke u modul možete da unesete preko tastature ili da ih prebacite mišem iz spiska koordinata. U spisak tačaka se tačke dodaju pritiskom na tipku (Dodat), dok se iz spiska ispuštaju tipkom (Skinut).

Ako je kod dodavanje tačaka u spisak obilježen izborKoristiti za jednačinu ravne , dodavana tačka će biti iskorištena za definiciju jednačine ravne. Ako je ovaj izbor isključen, za datu tačku će biti izračunata udaljenost od ravne, za vlastitu definiciju ravne neće biti iskorištena. Tačke korištene za definisanje ravne su u protokolu označene zvjezdicom.

Poslije računanja ravni će bit sračunate udaljenosti svih zadanih tačaka od ravni.