Određivanje plohe

Ako ne trebate direktno koordinate tačaka, ali Vam je dovoljno da odredite plohu, možete koristiti skračenu kalibraciju digitajzera bez identičnih tačaka nego samo pomoću poznatih dužina. U takvom slučaju radite na sljedeči način:

  1. Označite u oknu za digitalizaciju izbor Direktno očitavanje.

  2. Pritisnite tipku (Kalibracija).

  3. U prikazano dijaloško okno zadajte stvarnu vrijednost dužine između dvije tačke i to kako u horizontalnom tako i u okomitom smjeru.

  4. Pritisnite tipku (Pokazat duž) i pokažite krajnje tačke dužine na opremi za digitalizaciju. U dijaloškom oknu će se prikazat mjerenje dužine (na podlozi sa grafičkim koordinatama).

  5. Pritisnite tipku (OK). Ovim je skračena kalibracija završena.

Sad će Vam digitajzer davati koordinate u lokalnom sistemu ali u ispravnom mjerilu tako da ga možete koristiti i za računanje površina.