Spajanje fajlova mjerenja

Pomoću naredbe Mjerenja->Pripoji fajl je moguće na kraj otvorenog spiska mjerenja pripojiti drugi spisak mjerenja. Do istog rezultata ćemo doći ako otvorimo drugi fajl i prekopiramo ga cijelog u prvi. U tom slučaju će se nove tačke uložiti na poziciju kursora a ne na kraj fajla.