Označavanje orijentacije

Sistem GROMA kod nekih zadataka koristi označavanje orijentacija. Orijentacije su u spiskovima mjerenja prikazane masnim slovima i mogu biti smještene na proizvoljnom mjestu spiska (ne moraju biti na početku stajališta). Tokom prijenosa iz instrumenta, program orijentacije automatski označava (ako format zapisnika to omogućava). Kod pojedinih tačaka je moguće atribut orijentacije mijenjati pomoću editacije. Ako hoćete da promijenite ovaj atribut za veću grupu tačaka možete koristiti ovo dijaloško okno.

U oknu izaberete po kojim kriterijima bi trebale biti orijentacije označene i da bi tačke koje odgovaraju zadanim kriterijima trebale bit dodate postoječim orijentacijama ili da li treba izvršiti ponovno označavanje (u tom slučaju se prvo kod svih tačaka atributi Orijentacija ponište).

Tačke korištene kao stajališta

Ovim izborom će kao orijentacije bit označena sva mjerenja na tačke koje su istovremeno bile korištene kao stajališta.

Tačke nađene u spiskovima koordinata

Ovim izborom će kao orijentacije biti označena mjerenja na tačke koje su u datom trenutku uložene u spisak/spiskove koordinata (u odnosu na namješten režim traženja tačaka).

Tačke sa kodom orijentacije

Kao orijentacije će bit označena mjerenja u kojima je sadržan kod orijentacije (može biti i sastavni dio nekog drugog koda ali u tom slučaju mora biti ispravno namješten razdvajač kodova u namještanju za kodiranje).

Tačke sa brojem većim nego

Ovdje možete namjestiti brojčanu granicu od kojeg broja tačke možemo smatrati kao orijentacije. Ova granica je obično 2000, 4000 ili 5000.

Tačke sa predbrojem

Ovdje možemo namjestiti konkretan predbroj kojim se označavaju mjerenja kao orijentacije.

Tačke sa predbrojem većim nego

Ovdje možemo namjestiti brojčanu granicu predbroja od kojeg tačke smatramo orijentacijama.