Brisanje

Ovom naredbom se isprazni okno sa kontrolnim crtežem.