Poglavlje 41. Kontrolni crtež

Crtanje u Krovakom prikazu

Ovaj modul prikaže okno u kojem su prikazane tačke iz posljednjeg računanja. Moguće ju je koristiti i kod zadavanja tačaka sa tastature za odstranjivanje grubih grešaka kod zadavanja. Ulazne tačke računanja su prikazane crno, sračunate crveno. Pomoćne informacije su prikazane zeleno. Sadržaj okna je izbrisan kod svakog novog računanja.

Funkcije za upravljanje modulima se nalaze u sistemskom meniju dijaloškog okna (meni pod ikonom Windows u zaglavlju okna). Večina od njih je takođe na raspolaganju na lajsni sa tipkama.

Prikaz cijelog crteža

Poslije zadavanja ove naredbe prikaže se crtež u takvom mjerilu kako bi se na podlozi pojavio cijeli crtež.