Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Groma a Digitální technická mapa

Od 1.7.2027 nastává stavebníkům, kolaudujícím stavbu dle nového stavebního zákona (část 6, § 232 odst. g), povinnost doložit ke kolaudačnímu řízení potvrzení, že byla kolaudovaná stavba zaměřena a vložena do Digitální technické mapy. Pro předávání dat slouží výměnný formát JVF (Jednotný výměnný formát digitální technické mapy).

Vyhláška o digitální technické mapě kraje byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 393/2020 Sb. Novela této vyhlášky, uveřejněná pod číslem 186/2023 Sb., posouvá účinnost vyhlášky č. 393/2020 Sb. na 1.7.2024 (v souladu s obdobným posunem účinnosti části stavebního zákona, týkající se DTM).

Podrobné informace o DTM a DMVS (včetně vyhlášky č. 140/2024 Sb., 393/2020 Sb. a 186/2023 Sb.) jsou uvedeny na stránkách ČÚZK.

V současnosti usilovně pracujeme na nové verzi grafického modulu. Tato verze bude obsahovat samostatné moduly pro práci v katastru i DTM. Vývoji a testování modulu pro DTM věnujeme veškeré kapacity, abychom stihli vše připravit co nejdříve. Vydání první testovací verze jsme bohužel museli posunout na třetí červencový týden (tedy týden 15.7. - 21.7). Z časových důvodu bude první verze podporovat pouze základní práci s DTM (importy a exporty JVF, editace, kontroly,...) avšak bez možnosti přepnutí pohledů do 3D a dalších speciálních funkcionalit.

Z těchto důvodů jsme se rozhodli zpočátku poskytnout modul DTM jako plně funkční demo verzi, která nebude zpoplatněna. Ke zpoplatnění se přistoupí až za několik měsíců od spuštění DTM, kdy se situace kolem DTM ustálí. Cena za výsledný modul DTM bude zveřejněna někdy v průběhu 3Q/2024, až bude znám celkový objem prací na DTM modulu.

Modul pro práci v katastru nemovitostí, nahrazující stávající grafický modul, bude vydán později.

 

Technologický postup

Pro snadnější začátek práce s DTM jsme připravili technologický postup práce s DTM a přípravy GAD DTM.

PDF verze technologického postupu

HTML verze technologického postupu

Pokud v technologickém postupu nějaké informace postrádáte, napište nám, prosím, pokusíme se je doplnit.

 

Aktuální informace:

3.7.2024: Obě chyby ve vydávaných datech reportované 30.6.2024 byly správci krajských DTM potvrzeny. Pracují na opravě výdeje dat, my mezitím pracujeme na náhradním řešení importu. Bohužel tyto neplánované práce oddalují vydání aplikace.
30.6.2024: Zjištěny další dvě systémové chyby ve vydávaných datech znemožňující import některých JVF. Reportováno na ČÚZK.
17.6.2024: Opravena chyba ve výdeji dat reportovaná 12.6.2024 na ČÚZK.
14.6.2024: Na stránkách ČÚZK byla zveřejněna specifikace struktury chybového XML souboru.
12.6.2024: Zjištěna chyba ve vydávaných datech znemožňující odevzdání GAD. Reportováno na ČÚZK.
10.6.2024: Doplněn nástroj pro ověření homogenity GAD DTM.
15.5.2024: DTM nepodporuje kruhové oblouky. Do Gromy byl doplněn nástroj pro rozložení oblouků na linie dle různých kritérií.
26.4.2024:      V testovacím portálu DTM ČÚZK bylo zpřístupněno první stahování vzorových dat JVF DTM (v pěti katastrálních územích, z toho ve třech pouze v části území).

 

Ukázky nového grafického modulu pro práci s DTM

ZPS se zobrazeným zaplochováním:

 

Kresba GAD - 2 pohledy:

 

Kresba GAD - atributy prvku: