Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Zpracování nivelačního zápisníku

 

Vyrovnání sítě

 

Vyrovnání sítě

 

Modul je určen pro automatizované zpracování nivelačních dat do podoby standardního nivelačního zápisníku.

Vstupní data

Jako vstupní data poslouží data importovaná z některého z podporovaných digitálních nivelačních přístrojů. Data se načtou do Gromy v podobě seznamu nivelačních měření a z datového okna se dále hromadně načtou do tohoto modulu.

Alternativně lze vstupní data zadat ručně, buď do seznamu měření v Gromě, nebo přímo do vstupní tabulky tohoto modulu.

Zpracování

Po zadání vstupních dat lze spustit hromadné zpracování. Vstupní data mohou obsahovat jeden nebo více nivelačních pořadů. Data lze snadno rozdělovat na jednotlivé pořady i slučovat pořady dohromady.

Mezní odchylky

Při zpracování pořadů jsou automaticky testovány mezní odchylky zadané pomocí uživatelsky definovatelného vztahu.

 

Ukládání vypočtených výšek

Výsledné vyrovnané výšky lze hromadně uložit do seznamu souřadnic. Ukládají-li se do seznamu, kde body daných čísel ještě nejsou, budou do seznamu vloženy nové body pouze s výškou, bez polohového určení. Pokud body daných čísel již v seznamu existují, bude jim pouze doplněna výška.

Výstupy a exporty

Výslednou tabulku lze vytisknout, případně exportovat do formátu Microsoft Excel (.xlsx).