Spajanje stajališta

Poslije zadavanja ove naredbe prikaže se dijaloško okno koje vam omogučava da spojite ponovljena mjerenja na jednom stajalištu. Mjerenja je moguće spojiti samo u slučaju ako sadrže barem jedan zajednički pravac preko kojeg mogu obadva osnovna pravca spojena.

Program prvo složi cijeli spisak prema stajalištima. Poslije toga prolazi kroz spisak i traži ponovljena stajališta. Ako nađe takvo stajalište prikaže spisak zajedničkih horizontalnih pravaca sa popravkama. Iz tog spiska možete pojedinačne pravce skidat pomoću tipke (Skinut). Poslije pritiska tipke (OK) program sračuna pomak obadvije osnove koje nakon toga spoji a sve pravce mjerene na drugoj tačci popravi za taj pomak.

Napomena

Ako je kod obadva mjerenja unesena visina instrumenta osnove je moguće spojiti samo u slučaju da su obadvije visine instrumenta iste, međutim ako su različite za njihovo spajanje možete koristiti izbor Redukovat nadvišenja na spojnici stabilizacionih oznaka prilikom obrade zapisnika.