Informacije za korisnike

Prijavljivanje smetnji kod sistema GROMA

Pomoću ovog formulara možete prijavit smetnje sistema Groma.


Ime korisnika (firma):
Serijski broj:
E-mail:
Telefon:

Operacioni sistem: Windows XP
Windows 2000
Windows NT Workstation 4.0
Windows NT Workstation 3.51
Windows ME
Windows 98
Windows 95
Windows 3.11
Windows 3.1
Drugi:
Sistem Groma: 2.x
3.x
4.0
5.0
6.0
7.0
Opis smetnje ili nedostatka: