Računanje ravni izravnanja

Računanje ravni izravnanja

Opšti opis

Zadatak modula je računanje ravni izravnanja metodom najmanjih kvadrata.

U modul se zada spisak tačaka sa sve tri koordinate. Modul sračuna jednačine izravnavajuče ravani metodom najmanjih kvadrata. Minimalizuje se zbir kvadrata udaljenosti tačaka od dobijene ravni. Možete izabrat opštu ili okomiti položaj ravni.

Osim jednačine ravni izravnanja modul sračuna koordinate projekcije zadanih tačaka na ravan izravnanja i to prema namještanju ovako:

  • X, Y, Z projekcije tačaka na ravan izravnanja
  • X i Y tačaka na ravni izravnanja (ravan projicirana na XY), Z = udaljenost tačaka od ravni
  • X i Y tačaka na ravni izravnanja (ravan projicirana na XY), Z = 0

Kod svake ulazne tačke možete još dodat da treba da bude korištena za računanje jednačine ravni izravnanja ili da treba da bude sračunata samo za njenu projekciju na ravan.