Prenos fajlova iz instrumenta

Prenos fajlova

Opšti opis

Modul je napravljen za prenos fajlova preko serijske linije. Modul možete koristit za sve instrumente sa standardnim načinom prenosa fajlova (Topcon, Sokkia)

U dijaloškom oknu na tradicionalan način izaberete adresar u koji treba da budu uloženi preneseni fajlovi. Pomoću menija ili tipkama sa funkcijama inicirate čitanje fajla sa serijskog porta. Poslije toga fajl pošaljete iz instrumenta i ovaj modul ga uloži na disk.

Modul je zatim osposobljen samo za jednosmjernu komunikaciju, tj. za prenos fajla iz instrumenta u računar.