GDMLink

Prenos fajlova iz instrumenta Geodimeter

Opšti opis

Modul je predviđen za prenos fajlova iz instrumentaGeodimeter.

Dijaloško okno je postavljeno u obliku dva panela. U lijevom panelu je spisak fajlova na računaru a u desnom panelu je spisak fajlova na zapisniku ili totalnoj stanici. Fajlove je moguće prenosit u obadva smjera i brist ih direktno sa računara. Spiskovi koordinata u tekstualnom obliku možete da prevedete u format Area koji može da se prenosi u instrument. Pomoću modula možete prenosit u obadva smjera korisničke programe (UDS programi).

Osim toga modul omogučava preformatiziranje fajlova prenesenih iz instrumenta u oblik formulara ili spiska. Propisi formata koji definišu konačan izgled fajla možete proizvoljno definisat. Na primjer na takav način možete napravit protokol o iskolčavanju, spisak koordinata, zapisnik, itd. P