Priključenje digitajzera

Priključenje digitajzera

Opšti opis

Modul je napravljen za ulaz koordinata sa digitalnih planimetara tipa X-PLAN i TAMAYA i sa tabli. Sa tabli modul komunicira posredstvom standardnog driveru WINTAB koji uz svoje proizvode daje večina proizvođača tabli.

Prije digitalizacije se odredi transformacioni ključ pomoću bar svije identične tačke. Ključ se automatski poslije bilo kakve promjene ulaže u fajl. Isto tako rad možemo da prekinemo bilo kad i ponovo da nastavimo bez potrebe za novom kalibracijom. Poslije određivanja ključa mogu bit tačke za proizvoljan zadatak (ulaz koordinata u spisak, svi računski zadaci, itd.) umjesto unošenja preko tastature, prebacivane iz spiska ili da se pokazuju na crtežu i očitaju pomoću planimetra.