Kontrolni crtež

Opšti opis

Kontrolni crtež je modul koji automatski tokom svih računanja nam prikazuje pregled situacije. Date veličine su prikazane crno, određene veličine crveno. U kontrolni crtež možete prebacivati kako pojedinačne tačke tako i skupine tačaka iz spiska koordinata.

Modul sarađuje sa ostalim modulima (računanje trase komunikacije, Izravnanje mreža, itd.)

Kontolni crteže se može štampat.