Rad sa oknima

Pojedinačnim oknima se manipuliše na takav način kao što je već uobičajeno sa ostalim aplikacijama u MS Windows. Okna je moguće pomicat po slici, uvečavat i smanjivat, minimalizovat na ikone i povečat na cijelu površinu glavnog okna programa. Iste operacije možete raditi i sa glavnim oknom. Detaljnije informacije o manipulaciji možete naći u priručniku za MS Windows.

Program sačuva informacije o otvorenim oknima u inicijalizacionom fajlu tj.kad smo završili sa radom na programu i poslije njegovog ponovnog puštanja u rad okna će automatski bit ponovo otvorena.

Za manipulaciju sa oknima služe naredbe u meniju Okno.