Mozaik horizontalno - vertikalno

Okna Še se na slici poredat tako kako ne bi prekrivala jedno drugo, tj. bit Še poredana horizontalno ili vertikalno jedno pored drogog.